Ryby prosto z morza

Kontakt


GRAAL S.A.
ul. Zachodnia 22
84-200 Wejherowo

NIP: 588-20-01-859       
Sad Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
NR KRS: 0000205630
K. zakładowy.: 68.456.310  PLN
K. wpłacony: 68.456.310 PLN

Sekretariat
58 677 58 20     
biuro@graal.pl
58 677 28 43

Biuro Zarządu
58 677 58 35

Dział obsługi Klienta – dystrybucja tradycyjna
58 677 58 41
 58 677 58 56
    
Dział obsługi Klienta – dystrybucja nowoczesna
58 677 58 51
 58 677 58 52
   
Dział marketingu
58 677 58 31
 58 677 58 70             
marketing@graal.pl

Dział eksportu
58 677 58 42
export@graal.pl

Dział importu
58 677 58 36     
import@graal.pl

Dział finansów
58 677 58 71

Dział księgowości
58 677 58 50